Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Uygulama Föyleri

Uygulama föyleri ektedir.

Ekler

153-sut-urunleri-uygulama-foyu-16072020_protected.pdf
2019-2020 Güz Yrıyılı Laboratuvar Tekniği Lab Föyleri.pdf
62-fiz103-deney_foyu.pdf
Analitik Kimya Kitap Önerisi.docx
ÇOMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ-UYGULAMA DERSİ- ANALİZ RAPORU TASLAĞI.doc
ÇOMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ-UYGULAMA DERSİ- ÖRNEK ANALİZ RAPORU.doc
duyusal lab uygulamaları tüm skor kagıtları 2019.pdf
Enstrümental Analiz Föy.docx
Et Uygulama Föy.docx
Fermantasyon Teknolojisi Uyg Föyü .pdf
fizik foy.pdf
g?da mikro UYG.pdf
Hububat uygulama föy.pdf
Kalite Uygulama Notu Guncellenmis (1).pdf
Süt teknolojisi deney föyleri.pdf
Yağ Uygulama Föy.pdf