Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Doktora

GIDA MÜHENDİSLİĞİ, doktora programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde 3.Düzey, TYYÇ’de 8. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:


•    ISCED Eğitim Alan Kodu: 54 ve 62 - Gıda İşleme ve Ziraat, Orman, Su Ürünleri 
•    ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 6, Kategorisi (Profili): 54 ve 62, Alt Kategorisi: 541 ve 621- Akademik ağırlıklı lisans derecesi
    Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 54 ve 62 -  Gıda İşleme ve Ziraat, Orman, Balıkçılık 
    Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "8. Düzey" doktora derecesi

 

Hedef

Türkiye’nin kendi alanında gıda teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında endüstrinin, kamunun ve tüketicinin değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, ülke ve dünya ölçeğinde tanınan bir paydaş olmaktır.