Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

İME-İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi

İntörn mühendislik eğitimi yönergesi ektedir. Yönerge 2018-2019 girişli öğrencilerden itibaren geçerlidir.

Ekler

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (İME) UYGULAMA ESASLARI.docx