Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Çift Anadal-Yandal

ÇİFT ANADAL -YANDAL PROGRAM BİLGİLERİ
2010-2011 Akademik Yılından itibaren Fakültemiz Bölümleri arasında Çift Anadal ve Yandal Programı, ayrıca Fakültemiz Bölümleri ile Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü arasında Yandal Programı başlatılmıştır.