Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Uygulama Föyleri

Uygulama föyleri ektedir.

Ekler

153-sut-urunleri-uygulama-foyu-16072020_protected.pdf
2019-2020 Güz Yrıyılı Laboratuvar Tekniği Lab Föyleri.pdf
62-fiz103-deney_foyu.pdf
Analitik Kimya Kitap Önerisi.docx
duyusal lab uygulamaları tüm skor kagıtları 2019.pdf
Enstrümental Analiz Föy.docx
Et Uygulama Föy.docx
fizik foy.pdf
g?da mikro UYG.pdf
Hububat uygulama föy.pdf
Kalite Uygulama Notu Guncellenmis (1).pdf
Süt teknolojisi deney föyleri.pdf
Yağ Uygulama Föy.pdf