Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Staj Komisyonu

Staj Komisyonu

Başkan: Prof Dr. Ayşegül KIRCA TOKLUCU

Üyeler: Arş Gör. Fatma Yılmaz

Arş. Gör. Murat Berber

Arş. Gör. Selçuk OK

Arş. Gör. N. Merve ÇELEBİ UZKUÇ