Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Staj Komisyonu

Staj Komisyonu

Başkan: Prof Dr. Ayşegül KIRCA TOKLUCU

Üyeler: Arş Gör. Fatma Korkmaz

Arş. Gör. Burcu Kaya