Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Staj Evrak-Form

Staj öncesinde ve sonrasında doldurulması gereken formlar ekte sunulmuştur. 

Staj başvurusu sırasında doldurulması gereken evraklar EK.1-2-3, ve EK.4 olarak sunulmuştur. EK.4 staj sırasında ücret alacaklar tarafından iki nüsha halinde doldurucalacak olup, bir nüsha staj yapılan yere bir nüsha da bölüme verilecektir. 

Staj Dosyası'nın En Güncel Hali Ektedir. Staj Dosyasının yanında, stajın bitiminden sonra Staj Yeri Isveren Memnuniyet Anketi de (Ekler'de Mevcut) Firma Yetkilisi tarafından doldurulacak ve Gizli Evrak ile beraber zarfın içine konulacaktır. Diğer Öğrenci Staj Memnuniyet Anketi ise öğrenci tarafından doldurulacak ve Staj Defteri'ne eklenecektir.

Staj evraklarında yer alan bilgiler (tarih, dönem vs.) stajın yapıldığı zamana göre güncellenmelidir. 

STAJ İLE İLGİLİ KONULAR STAJ KOMİSYONU ÜYELERİNE DANIŞILMALIDIR

Ekler

EK 1-2-3.doc
EK.4.docx
Staj Dosyası Taslağı.doc