Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Projeler

Prof. Dr. Cengiz CANER

Görev

Proje Adı

Proje Türü

Destekleyen Kuruluş

Başlama

Bitiş

Araştırmacı

Enzim Modifiye Yumurta Ürünlerinin Fonksiyonel ve Reolojik Karakteristiklerinin Belirlenmesi

TUBİTAK

TUBİTAK

2015

Devam

Yürütücü

Taze kayısıların kalite özelliklerinin termal olmayan tekniklerle muhafazası ve sayısal görüntüleme ile değerlendirilmesi

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2015

Devam

Yürütücü

Ozon Uygulamasının Taze Eriğin Kalite Kriterlerinin Muhafazasındaki Etkinliği

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2014

Devam

Yürütücü

Doğal Antimikrobiyal Katkılı Kitosan Kaplama İle Çileğin Raf Ömrünün Arttırılması

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2011

2013

Yürütücü

Yumurtanın Aktif Ambalajlama ve Yeni Muhafaza Yöntemleri ile Raf Ömrünün Arttırılması

SAN-TEZ

Sanayi Bakanlığı

2010

2013

Yürütücü

Aktif Ambalajlama ve Yeni Muhafaza Yöntemleri İle Çileğin Raf Ömrünün Arttırılması

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2010

2011

Araştırmacı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Altyapı

Güçlendirme Projesi

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

2010

2014

Yürütücü

 

Kitosan/Montmorillonite Nanokompazitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2009

2011

Yürütücü

 

Modifiye Atmosfer Uygulamalarının Çileğin Raf Ömrüne Etkisi

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2008

2010

Yürütücü

Farklı Kaplama Materyallerinin Kiraz Kalitesi ve Tüketici İstekleri Üzerine Etkisinin Kinetik Modelleye Dayanılarak Değerlendirilmesi

TUBİTAK

TUBİTAK

2006

2008

Araştırmacı

Fındıkların Uçucu Yağ içeren Yenilebilir Protein Filmlerle Kaplanmasının Depolama Sırasındaki Oksidatif Stabilite ve Duyusal Kalite Üzerine EtkisiYardımcı Araştırmacı

BAP

Ankara Üniversitesi

2006

2009

 

 

Prof. Dr. Emin YILMAZ

Görevi

Proje Adı

Proje Türü

Destekleyen Kuruluş

Başlama  

Bitiş

Yürütücü

Domates reçel ürünlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

BAP

Ç.O.M.Ü

01.06.2005

01.06.2006

Yürütücü

Bazı doğal antioksidanların yerfıstığı yağının kızartma kalitesi üzerine etkileri

BAP

Ç.O.M.Ü

01.07.2010

01.07.2011

Yürütücü

Modifiye edilmiş zeolitlerin kızartma yağı adsorbanı olarak kullanılabilme potansiyellerinin araştırılması

BAP

Ç.O.M.Ü

01.07.2010

01.07.2011

Yürütücü

Zeytin ve fındık yaprağı ile fındık meyve yeşil kabuğu ekstraktlarının kızartma yağları üzerine etkileri

BAP

Ç.O.M.Ü

01.01.2010

01.01.2011

Yürütücü

Kapya biber tohumundan soğuk presleme ile yağ eldesinin optimizasyonu ve ürün karakterizasyonu.

BAP

Ç.O.M.Ü

20.06.2013

20.02.2014

Yürütücü

Çanakkale İlinde Üretilen Natürel Zeytinyağlarının Duyusal ve Fiziko-Kimyasal Kalitelerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK

TÜBİTAK

05.05.2006

01.11.2007

Yürütücü

Bazı Bitkisel Yağların Derin-Yağda kızartma Performanslarının ve Bunlara Uygulanan Adsorban Tedavisinin Etkenliğinin Araştırılması

TÜBİTAK

TÜBİTAK

01.01.2008

05.01.2009

Yürütücü

Farklı Ön-İşlemlerle Hazırlanan Haşhaş Tohumlarından Elde Edilen Yağların Fiziko-Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi.

TÜBİTAK

TÜBİTAK

15.01.2012

15.07.2012

Yürütücü

Haşhaş Tohumlarından Soğuk Pres Yöntemi Ile Elde Edilen Yağsız Keklerin Ve Protein İzolatlarının Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi.

TÜBİTAK

TÜBİTAK

01.08.2013

01.04.2014

Yürütücü

Yemeklik likit yağlardan oleojel ürünlerinin hazırlanması ve kahvaltılık margarin/sürülebilir ve fırıncılık şorteningi olarak kullanım potansiyellerinin araştırılması.

TÜBİTAK

TÜBİTAK

01.07.2012

01.07.2014

Yürütücü

Narenciye Çekirdeklerinden Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi ve Değerlendirilmesi.

TÜBİTAK

TÜBİTAK

01.12.2014

01.01.2017

Danışman

Organojelasyon Tekniğini Kullanarak Tahin Helvasında Yağ Sızdırma Pobleminin Giderilmesi

TÜBİTAK

TÜBİTAK

01/05/2015

01/11/2016

Yürütücü Metal Organik Kafes Yapıların (MOF) Yemeklik Yağ Saflaştırmada Kullanım Olanaklarının Araştırılması TÜBİTAK TÜBİTAK 15.04.2016 27.04.2018
Yürütücü Kapya Biber Tohumu Unundan Sürülebilir Yeni Ürünler Geliştirilmesi BAP Ç.O.M.Ü 23.06.2016 28.02.2017
Yürütücü Metal Organik Kafes Yapıların (MOF) Yemeklik Yağlardan Kloropropanol (MCPD) ve Glisidil Esterlerin (GE) uzaklaştırılmasında Kullanımı TÜBİTAK TÜBİTAK 01.06.2018 01.02.2019
Yürütücü Potansiyel Organojelatörlerle Yeni Oleojellerin Geliştirilmesi ve Gıda Uygulamaları TÜBİTAK TÜBİTAK 2018 Devam Ediyor

 

 

Prof. Dr. Yonca YÜCEER

Görev Proje Adı Proje Türü Destekleyen Kuruluş Başlama Bitiş
Yürütücü  

Süt Yan Ürünlerinin Fermantasyonu ile Üretilen Probiyotik İçeceklerin Bazı Karakteristik Özellikleri

BAP BAP 2018 2019
Yürütücü  

Nano/Mikroemülsiyonla Stabilize Edilmiş Esansiyel Yağların Aromatik, Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi: Portakal Suyu Uygulaması

TÜBİTAK TÜBİTAK 2017 2019
Yürütücü Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması TÜBİTAK TÜBİTAK 2017 2018
Yürütücü İnek ve keçi sütü kullanılarak üretilen bazı probiyotik ürünlerin karakteristik özelliklerinin karşılaştırılması BAP BAP 2016 2018
Yürütücü Düşük Kalorili Yoğurt Dondurması Üretim Alternatifleri ve Karakteristik Özellikleri BAP BAP 2015 2017

Yürütücü

Kefir Kültürü Kullanılarak Üretilen Fermente Süt Ürünlerinin Aroma Aktif Bileşenlerinin ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2014

2015

Araştırmacı

Çanakkale'de Yetiştirilen Karalahna ve Cabernet Sauvignon Üzümlerinden Spontan ve Saf Maya Fermentasyon Teknikleri ile Kırmızı Şarap Üretimi Sırasında Uçucu Bileşikler ile Fenolik Madde ve Antosiyaninlerdeki Değişimlerin Belirlenmesi ve Spontan Fermentasyonda Rol Alan Mayaların Tanımlanması

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2014

2015

Danışman

Meyveli Peyniraltı Suyu İçeceği Üretimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK – Lisans Projesi

TÜBİTAK – Lisans Projesi

2013

2013

Araştırmacı

Infrared (Kızılötesi) uygulamasının keten tohumunun kimyasal ve duyusal özellikleri ile siyanojenik glukozid içeriğine etkisi ve işlenmiş keten tohumunun tarhana ürününde kullanım olanaklarının araştırılması

TÜBİTAK – Hızlı Destek

TÜBİTAK – Hızlı Destek

2013

2013
Yürütücü Farklı laktasyon evrelerinde Türk saanen, Maltız ve Kıl Keçisi Sütlerinin Vitamin, Aminoasit ve Mineral Madde Profillerinin Belirlenmesi BAP BAP 2012 2014

Yürütücü

Farklı Keçi Irkı Sütlerinin Laktasyon Boyunca Vitamin, Amino Asit ve Mineral Madde İçeriğindeki Değişim

BAP

BAP

2012

2013

Yürütücü

Mikroorganizmalar Kullanılarak Doğal Aroma Maddelerinin Tarımsal Atıklardan Üretimi ve Optimizasyonu

TÜBİTAK-COST

TÜBİTAK-COST

2011

2014

Yürütücü

UHT Sütlerin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2011

2013

Danışman

Farklı Isıl İşlemlerin ve Depolama Sürelerinin Ezine Peynirinde Biyojen Amin Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı

2011

2012

Yürütücü

Ultraviyole Işınlarının Sütün Yağda ve Suda Çözünen Vitaminleri Üzerine Etkisi

BAP

BAP

2010

2012

Yürütücü

Kaşar Benzeri Peynir Üretimi: Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri.

BAP

BAP

2010

2011

Yürütücü

Mihaliç Peynirinin Karakteristik Aroma Bileşenlerinin ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2008

2010

Yürütücü

Isıl İşleme Alternatif Olarak Uygulanan Ultraviyole Işınlarının Sütün Aroma Bileşenleri Üzerine Etkisi

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2008

2009

Yürütücü

Ultraviyole Işınları ve Ultrasound Uygulamalarının Sütün Aroma-Aktif Bileşenleri Üzerine Etkisi

BAP

BAP

2007

2009

Araştırmacı

Yaş, süt verimi, süt bileşenleri ve mera kompozisyonundaki değişimlerin Türk Saanen keçilerinde süt konjuge linoleik asit miktarına etkilerinin incelenmesi

TÜBİTAK – Hızlı Destek

TÜBİTAK – Hızlı Destek

2006

2007

Araştırmacı

Türk Saanen Keçilerinde Süt Konjuge Linoleik Asit Miktarının Yıl Boyu Değişiminin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

BAP

BAP

2006

2007

Araştırmacı

Yüksek Düzeyde Bitkisel Yağ İçeren Broyler Rasyonlarına Esansiyel Yağ Katkısının Broyler Gövde Yağlarının Oksidasyonuna Etkisi

BAP

BAP

2005

2006

Yürütücü

Artisanal Gıdaların ve İçeceklerin Üretimi, AB Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

AB Projesi

AB Projesi

2005

2005

Yürütücü

Ezine Peynirinin Duyusal ve Kimyasal Aroma Profilinin Belirlenmesi

DPT Projesi

DPT Projesi

2005

2006

Araştırmacı

Ekonomik Öneme Sahip Geleneksel Peynirlerimizin (Erzincan Tulum Peyniri, Ezine Beyaz Peyniri, Kars Kaşar Peyniri, İzmir Tulum peyniri) Aroma Profilinin Belirlenmesi ve Orijinalitesinin/Kalitesinin Belirlenmesinde Potansiyel Aroma-Aktif Maddelerin Kullanılması

TÜBİTAK KARİYER

TÜBİTAK KARİYER

2005

2006

Yürütücü

Farklı Kurumadde Artırım Yöntemlerinin Yoğurtların Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi

BAP ve TÜBİTAK Hızlı Destek

BAP ve TÜBİTAK Hızlı Destek

2005

2006
Yürütücü Süt Kaynaklı Toz Bileşenlerin Yağsız Yoğurdun Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi BAP BAP 2004 2006

Yürütücü

Tarife Dayalı Duyusal Analiz Metotlarıyla Ezine Peynirinin Duyusal Profilinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2004

2006

Yürütücü

Geleceğin Gıda Mühendisleri için Teknik Staj, AB Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

AB Projesi

AB Projesi

2004

2004

Yürütücü

Geleceğin Gıda Mühendisleri için Portekiz’de Teknik Staj, AB Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

AB Projesi

AB Projesi

2004

2004

Araştırmacı

Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacterium bifidum Kullanılarak Hazırlanan Fermente Süt Ürünlerinin İncelenmesi

TÜBİTAK

TÜBİTAK

1994

1995

Araştırmacı

Glucono Delta Lactone (GDL) Kullanımının Yoğurdun Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

A.Ü. Araştırma Fonu

A.Ü. Araştırma Fonu

1993

1994

 

 

Prof. Dr. Ayşegül KIRCA TOKLUCU

Görev Proje Adı Proje Türü Destekleyen Kuruluş Başlama Bitiş

Yürütücü

Bozcaada'da yetiştirilen Vasilaki üzümlerinden spontan ve saf maya fermantasyonuyla üretilen beyaz şarapların karakteristik özellikleri

BAP

BAP

2014

2015

Yürütücü

Spontan ve saf maya fermentasyonunun Karalahna ve Cabernet Sauvignon üzümlerinden elde edilen şarabın uçucu bileşik, fenolik madde ve antosiyaninleri üzerine etkisi ve spontan fermentasyonda rol alan mayaların tanımlanması

TUBİTAK 1001

TUBİTAK 1001

2013

2014

Yürütücü

Domates Salçasının Farklı Sıcaklıklarda Depolanması Sırasında Enzimatik Olmayan Esmerleşme Kinetiğinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2009

2010

Yürütücü

Amino asit, organik asit ve mineral madde dağılımlarından yararlanılarak şeftali nektarında meyve oranının belirlenmesi

BAP

BAP

2010

2011

Yürütücü

Bazı Meyve Sularına Isıl İşleme Alternatif Olarak Ultraviyole Uygulanması

BAP

BAP

2008

2009

Yürütücü

Ultraviyole Işınlarının Nar Suyu Antosiyaninleri ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi

BAP

BAP

2008

2009

Yürütücü

Çanakkale Florasındaki  Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyel      Aktivitelerinin Belirlenmesi

TUBİTAK 1001

TUBİTAK 1001

2004

2005

 

 

Prof. Dr. Barış TUNCEL

Görev Proje Adı Proje Türü Destekleyen Kuruluş Başlama Bitiş
Yürütücü Kurutulmuş Buğday Unu ve Stabilize Buğday Yan Ürünleri Üretiminde İnfrared Teknolojisinin Kullanıldığı Ribbon Mikser Tasarımı ve Optimizasyonu TÜBİTAK 1001 TÜBİTAK 1001 2018 2020
Yürütücü İnfrared kurutma uygulamasının tam buğday unlarının bazı özelliklerine etkisinin araştırılması BAP BAP 2018 2019
Yürütücü Soğuk Pres Pirinç Kepeği Yağı Üretim Parametrelerinin Optimizasyonu ve Depolama Stabilitesinin Araştırılması BAP BAP 2018 2019
Yürütücü Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin İnfrared (Kızılötesi) Enerji İle Stabilizasyonu Ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi TÜBİTAK 1001 TÜBİTAK 1001 2015 2017

Yürütücü

Ultrases uygulamasının bazı bakliyat çesitlerinde nisasta üretimine, yapısına ve kepek bilesenlerine etkisinin incelenmesi ve bakliyat kepeklerinin eriste üretiminde kullanım olanaklarının arastırılması

TÜBİTAK 1001

TÜBİTAK 1001

2014

2016

Yürütücü

Infrared (Kızılötesi) Uygulamasının Keten Tohumunun Kimyasal ve Duyusal Özellikleri ile Siyanojenik Glukozid Içerigine Etkisi ve Islenmis Keten Tohumunun Tarhana Ürününde Kullanım  Olanaklarının Araştırılması

TÜBİTAK 1002

TÜBİTAK 1002

2013

2014

Yürütücü

Pirinc Kepeginin Infrared (Kizilotesi) Ile Stabilizasyonu ve Stabilize Pirinc Kepeginin Bazi Firin Ürunlerinde Degerlendirilmesi

TÜBİTAK 1001

TÜBİTAK 1001

2011

2013

Yürütücü Stabilize Pirinç Kepeği İle Katkılanan Bazı Gıdaların Besinsel Öğelerinin İncelenmesi BAP BAP 2011 2013

Yürütücü

Infrared kurutmanın pirincin verim, kalite ve bazı besinsel özellikleri üzerine etkisi

BAP

BAP

2010

2012

Yürütücü

Farklı Tahıllardan Üretilen Malt Unlarının Akrilamid Düzeylerinin Belirlenmesi 

BAP

BAP

2009

2009

Yürütücü

Farklı Ekmek Tiplerindeki Akrilamid Düzeyinin Bezelye Kaynaklı Asparajinaz Enzimi İlavesi İle Azaltılması Üzerine Bir Çalışma

BAP

BAP

2008

2010

Yürütücü

Farklı Kurutma Tekniklerinin Mısırın Fiziksel Kimyasal ve Toksikolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

BAP

BAP

2007

2008

Yürütücü

Bazı Katkı Maddeleri İle Süneli unların Teknolojik Özelliklerinin Düzeltilebilmesi Konusunda Bir Araştırma

BAP

BAP

2006

2007

Yürütücü

Çanakkale Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

BAP

BAP

2005

2008

Araştırmacı

İnfrared Kurutma Yönteminin Domates Kurutmada Kullanılması ve Kurutulmuş Domatesin Bazı Kalite Özellikleri ve Özgül Enerji Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK 1001

TÜBİTAK 1001

2010

2012

Araştırmacı Çanakkale Yöresine Uygun Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Un Kalite Özelliklerine Göre Seçimi ve Kararkterizasyonu BAP BAP 2009 2011

Araştırmacı

Su Ürünleri Kaynaklı Gıdaların Protein Elektroforez Yöntemi ile Menşei Araştırmaları

BAP

BAP

2006

2009

Araştırmacı

Ezine Peynirinin Duyusal ve Kimyasal Aroma Profilinin Belirlenmesi

DPT Projesi

DPT Projesi

2005

2005

Araştırmacı

Farklı Nişastaların keçi rumeninden temin edilen mikroorganizmalar tarafından invitro koşullar altındaki fermantasyonu üzerine azot kaynağının etkileri

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2002

2003

Araştırmacı

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Gluten Proteini Fraksiyonlarının Kapiler Elektroforez (CE) ile Belirlenmesi ve Protein Fraksiyonları ile Kalite Kriterleri Arasındaki İlişkilerin Saptanması

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2000

2001

Danışman

Narenciye Çekirdeklerinden Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi ve Değerlendirilmesi

TÜBİTAK 1001

TÜBİTAK 1001

2014

2017

 

 

Doç. Dr. Seçkin ADAY

Görev Proje Adı Proje Türü Destekleyen Kuruluş Başlama Bitiş

Yürütücü

Kirazın Raf Ömrünün Arttırılmasında Klordioksit Uygulamasının Etkinliği

BAP

BAP

2014

2015

Yürütücü

Elektrolize Suyun Kiraz Kalitesine Etkisi

BAP

BAP

2013

2014

Araştırmacı

Aktif Ambalajlama ve Yeni Muhafaza Yöntemleri ile Çileğin Raf Ömrünün Arttırılması

BAP

BAP

2010

2011

Araştırmacı

Modifiye Atmosfer Uygulamalarının Çileğin Raf Ömrüne Etkisi

BAP

BAP

2008

2009

Araştırmacı

Farklı Kaplama Materyallerinin Kiraz Kalitesi ve Tüketici İstekleri Üzerine Etkisinin Kinetik Modellemeye Dayanarak Değerlendirilmesi

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2006

2007

Araştırmacı

Yaş, süt verimi, süt bileşenleri ve mera kompozisyonundaki değişimlerin Türk Saanen keçilerinde süt konjuge linoleik asit miktarına etkilerinin incelenmesi

TÜBİTAK Hızlı Destek

TÜBİTAK 

2006

2007

Araştırmacı

Ezine Peynirinin Duyusal ve Kimyasal Aroma Profilinin Belirlenmesi

DPT Projesi

DPT Projesi

2005

2006

 

 

Doç. Dr. Nükhet Nilüfer ZORBA

Görev Proje Adı Proje Türü Destekleyen Kuruluş Başlama Bitiş

Yürütücü

Çanakkale İlinde Yaşayan Tüketicilerin Gıda Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Tespiti

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2006

2007

Yürütücü

Çanakkale İlinde Satılan Peynir Helvalarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri

BAP

BAP

2005

2006

Araştırmacı

Çanakkale Florasındaki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyel Aktiviteleri

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2005

2006

Araştırmacı

Tahin Helvalarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesine Üretim Aşamalarının Etkisi 

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2007

2008

 

 

Doç. Dr. Çiğdem UYSAL PALA

Görev Proje Adı Proje Türü Destekleyen Kuruluş Başlama Bitiş
Yürütücü Kızılötesi Spektroskopisi İle Tatlı Kırmızı Biber Salçasının Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi BAP BAP 2019 Devam Ediyor
Yürütücü

Karayemiş Ağacı Yaprak Ve Meyve Ekstrelerinin Antioksidan Ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi Ve Meyvenin Şerbete
İşlenmesi

BAP BAP 2018 2019
Yürütücü Meyveli Probiyotik İçecek Formülasyonlarının Geliştirilmesi BAP BAP 2018 2019
Yürütücü Zeytin Yaprağı Ektraktının Niozom Tekniği İle Mikroenkapsülasyonu Ve Antimikrobiyal Aktivitesi BAP BAP 2016 2017
Araştırmacı Oleuropeinden Zengin Diyetin, Rokuronyumla Genel Anestezi Verilen Tavşanlarda Karaciğer Mast Hücre Sayısı Üzerine Etkilerinin
Araştırılması
BAP BAP 2015 2017
Yürütücü Sirke Üretim Prosesinin Karadut Meyvesinin Biyoaktif Bileşenleri Ve
Antioksidan Özelliklerine Etkisi
BAP BAP 2015 2016
Yürütücü Sofralık Siyah Zeytin İşleme Sürecinde Mikotoksik Fungal Türlerin Moleküler Karakterizasyonu Ve Toksin Oluşturma Potansiyelleri BAP BAP 2015 2019
Yürütücü Yüksek Hidrostatik Basınç Teknolojisi ile Meyan Kökü
(Glycyrrhiza glabra L.) Şerbetinin Raf Ömrünün Arttırılması
TÜBİTAK TÜBİTAK 2014 2016
Araştırmacı Gıdalardaki İnsan DNA’sı Düzeyini Belirleyen İzlenebilir Moleküler
Hijyen Kontrol Yöntemlerinin Geliştirilmesi
BAP BAP 2014 2016
Koordinatör Çevre Sorunları Araştırma ve Eğitim Laboratuvarının Temel Alt Yapısının Kurulması GMKA GMKA 2014 2015

Araştırmacı

Ultraviyole Işınlarının Nar Suyu Antosiyaninleri ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi

BAP

BAP

2010

2011

Araştırmacı

Bazı Meyve Sularına Isıl İşleme Alternatif Olarak Ultraviyole Uygulanması

BAP

BAP

2009

2010

Araştırmacı

Yaş, süt verimi, süt bileşenleri ve mera kompozisyonundaki değişimlerin Türk Saanen keçilerinde süt konjuge linoleik asit miktarına etkilerinin incelenmesi

TÜBİTAK Hızlı Destek

TÜBİTAK Hızlı Destek

2006

2007

Araştırmacı

Türk Saanen Keçilerinde Süt Konjuge Linoleik Asit Miktarının Yıl Boyu Değişiminin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

BAP

BAP

2006

2007

Araştırmacı

Tarife Dayalı Duyusal Analiz Metotlarıyla Ezine Peynirinin Duyusal Profilinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2004

2005

Araştırmacı

Çanakkale ili’nde üretilen sanayi domatesi ve salçada bazı pestisit kalıntıları üzerinde araştırmalar

BAP

BAP

2002

2003

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ZORBA

Görev Proje Adı Proje Türü Destekleyen Kuruluş Başlama Bitiş
Yürütücü KAZDAĞI SARIKIZ (Sideritis trojana Bornm.) BİTKİSİNDEN SOĞUK ÇAY ÜRETİMİ BAP BAP 2018 Devam Ediyor
Yürütücü

Farklı Katkı Maddeleri Kullanımının Tahin Helvası Emulsiyon Stabilitesi Ve Kalitesine Olan Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

BAP BAP 2007 2009
Yürütücü Sübye’nin Kalite Özelliklerinin ve Raf Ömrünün Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma BAP BAP 2010 2012
Yürütücü Kazdağları Bölgesi Salgı Ballarının Botanik Orijin ve Antimikrobiyal Özelliğinin Belirlenmesi BAP BAP 2018 2019
Yürütücü Kazdağları Bölgesi Salgı Ballarının Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi BAP BAP 2018 2019
Yürütücü Subklinik Mastitis Etmenlerinin Araştırılması ve Süt Kalite Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi BAP BAP 2015 2017