Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Projeler

Prof. Dr. Cengiz CANER

Görev

Proje Adı

Proje Türü

Destekleyen Kuruluş

Başlama

Bitiş

Araştırmacı

Enzim Modifiye Yumurta Ürünlerinin Fonksiyonel ve Reolojik Karakteristiklerinin Belirlenmesi

TUBİTAK

TUBİTAK

2015

Devam

Yürütücü

Taze kayısıların kalite özelliklerinin termal olmayan tekniklerle muhafazası ve sayısal görüntüleme ile değerlendirilmesi

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2015

Devam

Yürütücü

Ozon Uygulamasının Taze Eriğin Kalite Kriterlerinin Muhafazasındaki Etkinliği

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2014

Devam

Yürütücü

Doğal Antimikrobiyal Katkılı Kitosan Kaplama İle Çileğin Raf Ömrünün Arttırılması

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2011

2013

Yürütücü

Yumurtanın Aktif Ambalajlama ve Yeni Muhafaza Yöntemleri ile Raf Ömrünün Arttırılması

SAN-TEZ

Sanayi Bakanlığı

2010

2013

Yürütücü

Aktif Ambalajlama ve Yeni Muhafaza Yöntemleri İle Çileğin Raf Ömrünün Arttırılması

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2010

2011

Araştırmacı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Altyapı

Güçlendirme Projesi

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

2010

2014

Yürütücü

 

Kitosan/Montmorillonite Nanokompazitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2009

2011

Yürütücü

 

Modifiye Atmosfer Uygulamalarının Çileğin Raf Ömrüne Etkisi

BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2008

2010

Yürütücü

Farklı Kaplama Materyallerinin Kiraz Kalitesi ve Tüketici İstekleri Üzerine Etkisinin Kinetik Modelleye Dayanılarak Değerlendirilmesi

TUBİTAK

TUBİTAK

2006

2008

Araştırmacı

Fındıkların Uçucu Yağ içeren Yenilebilir Protein Filmlerle Kaplanmasının Depolama Sırasındaki Oksidatif Stabilite ve Duyusal Kalite Üzerine EtkisiYardımcı Araştırmacı

BAP

Ankara Üniversitesi

2006

2009

 

Prof. Dr. Emin YILMAZ

Sıra No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Proje Türü

Proje Numarası

Başlama-Bitiş Tarihleri

Destekleyen Kuruluş

Proje Bütçesi (TL)

1

Yürütücü

Domates reçel ürünlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

BAP

2005/41

01.06.2005-01.06.2006

Ç.O.M.Ü.

1.500

2

Yürütücü

Bazı doğal antioksidanların yerfıstığı yağının kızartma kalitesi üzerine etkileri

BAP

2010/153

01.07.2010-01.07.2011

Ç.O.M.Ü.

14.000

3

Yürütücü

Modifiye edilmiş zeolitlerin kızartma yağı adsorbanı olarak kullanılabilme potansiyellerinin araştırılması

BAP

2010/152

01.07.2010-01.07.2011

Ç.O.M.Ü.

3.000

4

Yürütücü

Zeytin ve fındık yaprağı ile fındık meyve yeşil kabuğu ekstraktlarının kızartma yağları üzerine etkileri

BAP

2010/103

01.01.2010-01.01.2011

Ç.O.M.Ü.

5.500

5

Yürütücü

Kapya biber tohumundan soğuk presleme ile yağ eldesinin optimizasyonu ve ürün karakterizasyonu.

BAP

FYL-2013/42

20.06.2013-20.02.2014

Ç.O.M.Ü.

5.997

6

Yürütücü

Çanakkale İlinde Üretilen Natürel Zeytinyağlarının Duyusal ve Fiziko-Kimyasal Kalitelerinin Belirlenmesi

Ulusal

TOVAG 105O369

05.05.2006-01.11.2007

TÜBİTAK

51.600

7

Yürütücü

Bazı Bitkisel Yağların Derin-Yağda kızartma Performanslarının ve Bunlara Uygulanan Adsorban Tedavisinin Etkenliğinin Araştırılması

Ulusal

TOVAG 108O565

01.01.2008-05.01.2009

TÜBİTAK

23.450

8

Yürütücü

Farklı Ön-İşlemlerle Hazırlanan Haşhaş Tohumlarından Elde Edilen Yağların Fiziko-Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi.

Ulusal

TOVAG 110O618

15.01.2012-15.07.2012

TÜBİTAK

24.940

9

Yürütücü

Haşhaş Tohumlarından Soğuk Pres Yöntemi Ile Elde Edilen Yağsız Keklerin Ve Protein İzolatlarının Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi.

Ulusal

TOVAG 113O547

01.08.2013-01.04.2014

TÜBİTAK

27.500

10

Yürütücü

Yemeklik likit yağlardan oleojel ürünlerinin hazırlanması ve kahvaltılık margarin/sürülebilir ve fırıncılık şorteningi olarak kullanım potansiyellerinin araştırılması.

Uluslararası

Cost 112O038

01.07.2012-01.07.2014

TÜBİTAK

232.900

11

Yürütücü

Narenciye Çekirdeklerinden Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi ve Değerlendirilmesi.

Uluslararası

COST 114O876

01.12.2014-01.01.2017

TÜBİTAK

296.870

12

Danışman

Organojelasyon Tekniğini Kullanarak Tahin Helvasında Yağ Sızdırma Pobleminin Giderilmesi

Ulusal

TOVAG 115O027

01/05/2015-01/11/2016

TÜBİTAK

84.955

 

Prof. Dr. Yonca YÜCEER

Yürütücü

Kefir Kültürü Kullanılarak Üretilen Fermente Süt Ürünlerinin Aroma Aktif Bileşenlerinin ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2014

Araştırmacı

Çanakkale'de Yetiştirilen Karalahna ve Cabernet Sauvignon Üzümlerinden Spontan ve Saf Maya Fermentasyon Teknikleri ile Kırmızı Şarap Üretimi Sırasında Uçucu Bileşikler ile Fenolik Madde ve Antosiyaninlerdeki Değişimlerin Belirlenmesi ve Spontan Fermentasyonda Rol Alan Mayaların Tanımlanması

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2014

Danışman

Meyveli Peyniraltı Suyu İçeceği Üretimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK – Lisans Projesi

TÜBİTAK – Lisans Projesi

2013

Araştırmacı

Infrared (Kızılötesi) uygulamasının keten tohumunun kimyasal ve duyusal özellikleri ile siyanojenik glukozid içeriğine etkisi ve işlenmiş keten tohumunun tarhana ürününde kullanım olanaklarının araştırılması

TÜBİTAK – Hızlı Destek

TÜBİTAK – Hızlı Destek

2013

Yürütücü

Farklı Keçi Irkı Sütlerinin Laktasyon Boyunca Vitamin, Amino Asit ve Mineral Madde İçeriğindeki Değişim

BAP

BAP

2012

Yürütücü

Mikroorganizmalar Kullanılarak Doğal Aroma Maddelerinin Tarımsal Atıklardan Üretimi ve Optimizasyonu

TÜBİTAK-COST

TÜBİTAK-COST

2011

Yürütücü

UHT Sütlerin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2011

Danışman

Farklı Isıl İşlemlerin ve Depolama Sürelerinin Ezine Peynirinde Biyojen Amin Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı

2011

Yürütücü

Ultraviyole Işınlarının Sütün Yağda ve Suda Çözünen Vitaminleri Üzerine Etkisi

BAP

BAP

2010

Yürütücü

Kaşar Benzeri Peynir Üretimi: Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri.

BAP

BAP

2010

Yürütücü

Mihaliç Peynirinin Karakteristik Aroma Bileşenlerinin ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2008

Yürütücü

Isıl İşleme Alternatif Olarak Uygulanan Ultraviyole Işınlarının Sütün Aroma Bileşenleri Üzerine Etkisi

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2008

Yürütücü

Ultraviyole Işınları ve Ultrasound Uygulamalarının Sütün Aroma-Aktif Bileşenleri Üzerine Etkisi

BAP

BAP

2007

Araştırmacı

Yaş, süt verimi, süt bileşenleri ve mera kompozisyonundaki değişimlerin Türk Saanen keçilerinde süt konjuge linoleik asit miktarına etkilerinin incelenmesi

TÜBİTAK – Hızlı Destek

TÜBİTAK – Hızlı Destek

2006

Araştırmacı

Türk Saanen Keçilerinde Süt Konjuge Linoleik Asit Miktarının Yıl Boyu Değişiminin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

BAP

BAP

2006

Araştırmacı

Yüksek Düzeyde Bitkisel Yağ İçeren Broyler Rasyonlarına Esansiyel Yağ Katkısının Broyler Gövde Yağlarının Oksidasyonuna Etkisi

BAP

BAP

2005

Yürütücü

Artisanal Gıdaların ve İçeceklerin Üretimi, AB Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

AB Projesi

AB Projesi

2005

Yürütücü

Ezine Peynirinin Duyusal ve Kimyasal Aroma Profilinin Belirlenmesi

DPT Projesi

DPT Projesi

2005

Araştırmacı

Ekonomik Öneme Sahip Geleneksel Peynirlerimizin (Erzincan Tulum Peyniri, Ezine Beyaz Peyniri, Kars Kaşar Peyniri, İzmir Tulum peyniri) Aroma Profilinin Belirlenmesi ve Orijinalitesinin/Kalitesinin Belirlenmesinde Potansiyel Aroma-Aktif Maddelerin Kullanılması

TÜBİTAK KARİYER

TÜBİTAK KARİYER

2005

Yürütücü

Farklı Kurumadde Artırım Yöntemlerinin Yoğurtların Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi

BAP ve TÜBİTAK Hızlı Destek

BAP ve TÜBİTAK Hızlı Destek

2005

Yürütücü

Tarife Dayalı Duyusal Analiz Metotlarıyla Ezine Peynirinin Duyusal Profilinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2004

Yürütücü

Geleceğin Gıda Mühendisleri için Teknik Staj, AB Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

AB Projesi

AB Projesi

2004

Yürütücü

Geleceğin Gıda Mühendisleri için Portekiz’de Teknik Staj, AB Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

AB Projesi

AB Projesi

2004

Araştırmacı

Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacterium bifidum Kullanılarak Hazırlanan Fermente Süt Ürünlerinin İncelenmesi

TÜBİTAK

TÜBİTAK

1994

Araştırmacı

Glucono Delta Lactone (GDL) Kullanımının Yoğurdun Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

A.Ü. Araştırma Fonu

A.Ü. Araştırma Fonu

1993

 

 

Prof. Dr. Ayşegül KIRCA TOKLUCU

 

Yürütücü

Bozcaada'da yetiştirilen Vasilaki üzümlerinden spontan ve saf maya fermantasyonuyla üretilen beyaz şarapların karakteristik özellikleri

BAP

BAP

2015

Yürütücü

Spontan ve saf maya fermentasyonunun Karalahna ve Cabernet Sauvignon üzümlerinden elde edilen şarabın uçucu bileşik, fenolik madde ve antosiyaninleri üzerine etkisi ve spontan fermentasyonda rol alan mayaların tanımlanması

TUBİTAK 1001

TUBİTAK 1001

2014

Yürütücü

Domates Salçasının Farklı Sıcaklıklarda Depolanması Sırasında Enzimatik Olmayan Esmerleşme Kinetiğinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2010

Yürütücü

Amino asit, organik asit ve mineral madde dağılımlarından yararlanılarak şeftali nektarında meyve oranının belirlenmesi

BAP

BAP

2011

Yürütücü

Bazı Meyve Sularına Isıl İşleme Alternatif Olarak Ultraviyole Uygulanması

BAP

BAP

2009

Yürütücü

Ultraviyole Işınlarının Nar Suyu Antosiyaninleri ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi

BAP

BAP

2009

Yürütücü

Çanakkale Florasındaki  Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyel      Aktivitelerinin Belirlenmesi

TUBİTAK 1001

TUBİTAK 1001

2005

 

 

Doç. Dr. Barış TUNCEL

 

Yürütücü

Ultrases uygulamasının bazı bakliyat çesitlerinde nisasta üretimine, yapısına ve kepek bilesenlerine etkisinin incelenmesi ve bakliyat kepeklerinin eriste üretiminde kullanım olanaklarının arastırılması

TÜBİTAK 1001

TÜBİTAK 1001

2014

Yürütücü

Infrared (Kızılötesi) Uygulamasının Keten Tohumunun Kimyasal ve Duyusal Özellikleri ile Siyanojenik Glukozid Içerigine Etkisi ve Islenmis Keten Tohumunun Tarhana Ürününde Kullanım  Olanaklarının Araştırılması

TÜBİTAK 1002

TÜBİTAK 1002

2013

Yürütücü

Pirinc Kepeginin Infrared (Kizilotesi) Ile Stabilizasyonu ve Stabilize Pirinc Kepeginin Bazi Firin Ürunlerinde Degerlendirilmesi

TÜBİTAK 1001

TÜBİTAK 1001

2011

Yürütücü

Infrared kurutmanın pirincin verim, kalite ve bazı besinsel özellikleri üzerine etkisi

BAP

BAP

2010

Yürütücü

Farklı Tahıllardan Üretilen Malt Unlarının Akrilamid Düzeylerinin Belirlenmesi 

BAP

BAP

2009

Yürütücü

Farklı Ekmek Tiplerindeki Akrilamid Düzeyinin Bezelye Kaynaklı Asparajinaz Enzimi İlavesi İle Azaltılması Üzerine Bir Çalışma

BAP

BAP

2008

Yürütücü

Farklı Kurutma Tekniklerinin Mısırın Fiziksel Kimyasal ve Toksikolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

BAP

BAP

2007

Yürütücü

Bazı Katkı Maddeleri İle Süneli unların Teknolojik Özelliklerinin Düzeltilebilmesi Konusunda Bir Araştırma

BAP

BAP

2006

Yürütücü

Çanakkale Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

BAP

BAP

2005

Araştırmacı

İnfrared Kurutma Yönteminin Domates Kurutmada Kullanılması ve Kurutulmuş Domatesin Bazı Kalite Özellikleri ve Özgül Enerji Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK 1001

TÜBİTAK 1001

2010

Araştırmacı

Su Ürünleri Kaynaklı Gıdaların Protein Elektroforez Yöntemi ile Menşei Araştırmaları

BAP

BAP

2006

Araştırmacı

Ezine Peynirinin Duyusal ve Kimyasal Aroma Profilinin Belirlenmesi

DPT Projesi

DPT Projesi

2005

Araştırmacı

Farklı Nişastaların keçi rumeninden temin edilen mikroorganizmalar tarafından invitro koşullar altındaki fermantasyonu üzerine azot kaynağının etkileri

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2002

Araştırmacı

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Gluten Proteini Fraksiyonlarının Kapiler Elektroforez (CE) ile Belirlenmesi ve Protein Fraksiyonları ile Kalite Kriterleri Arasındaki İlişkilerin Saptanması

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2000

Danışman

Narenciye Çekirdeklerinden Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi ve Değerlendirilmesi

TÜBİTAK 1001

TÜBİTAK 1001

2014

 

 

 

Doç. Dr. Gülgün YILDIZ TİRYAKİ

 

Yürütücü

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ UYGULAMA LABORATUVARI VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Alt Yapı Projesi

166.000 TL

2015

 

 

Doç. Dr. Seçkin ADAY

 

Yürütücü

Kirazın Raf Ömrünün Arttırılmasında Klordioksit Uygulamasının Etkinliği

BAP

BAP

2014

Yürütücü

Elektrolize Suyun Kiraz Kalitesine Etkisi

BAP

BAP

2013

Araştırmacı

Aktif Ambalajlama ve Yeni Muhafaza Yöntemleri ile Çileğin Raf Ömrünün Arttırılması

BAP

BAP

2010

Araştırmacı

Modifiye Atmosfer Uygulamalarının Çileğin Raf Ömrüne Etkisi

BAP

BAP

2008

Araştırmacı

Farklı Kaplama Materyallerinin Kiraz Kalitesi ve Tüketici İstekleri Üzerine Etkisinin Kinetik Modellemeye Dayanarak Değerlendirilmesi

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2006

Araştırmacı

Yaş, süt verimi, süt bileşenleri ve mera kompozisyonundaki değişimlerin Türk Saanen keçilerinde süt konjuge linoleik asit miktarına etkilerinin incelenmesi

TÜBİTAK Hızlı Destek

TÜBİTAK Hızlı Destek

2006

Araştırmacı

Ezine Peynirinin Duyusal ve Kimyasal Aroma Profilinin Belirlenmesi

DPT Projesi

DPT Projesi

2005

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nükhet Nilüfer ZORBA

 

Yürütücü

Çanakkale İlinde Yaşayan Tüketicilerin Gıda Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Tespiti

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2006

Yürütücü

Çanakkale İlinde Satılan Peynir Helvalarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri

BAP

BAP

2005

Araştırmacı

Çanakkale Florasındaki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyel Aktiviteleri

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2005

Araştırmacı

Tahin Helvalarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesine Üretim Aşamalarının Etkisi 

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2007

 

 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem UYSAL PALA

 

Araştırmacı

Ultraviyole Işınlarının Nar Suyu Antosiyaninleri ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi

BAP

BAP

2010

Araştırmacı

Bazı Meyve Sularına Isıl İşleme Alternatif Olarak Ultraviyole Uygulanması

BAP

BAP

2009

Araştırmacı

Yaş, süt verimi, süt bileşenleri ve mera kompozisyonundaki değişimlerin Türk Saanen keçilerinde süt konjuge linoleik asit miktarına etkilerinin incelenmesi

TÜBİTAK Hızlı Destek

TÜBİTAK Hızlı Destek

2006

Araştırmacı

Türk Saanen Keçilerinde Süt Konjuge Linoleik Asit Miktarının Yıl Boyu Değişiminin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

BAP

BAP

2006

Araştırmacı

Tarife Dayalı Duyusal Analiz Metotlarıyla Ezine Peynirinin Duyusal Profilinin Belirlenmesi

BAP

BAP

2004

Araştırmacı

Çanakkale ili’nde üretilen sanayi domatesi ve salçada bazı pestisit kalıntıları üzerinde araştırmalar

BAP

BAP

2002