Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Laboratuvar Ekipmanları

Öğrenci Laboratuvarı
 pH Metre
 Hassas Terazi
 Destilasyon Cihazı (2 Adet)
 Soxhelet Ünitesi
 Abbe Refraktometresi
 Santrijüj
 Gerber Santrifüjü
 Kül Fırını
 Etüv
 Buz Yapma Makinası
 Çeker Ocak
 Rotary Evaporatör

Biyoteknoloji Laboratuvarı
 Su Banyosu
 Vorteks
 Su Isıtıcı
 Çalkalamalı İnkübatör
 Biyoreaktör
 Soğutmalı Su Banyosu (Sirkülasyonlu)
 Ultrasonik Banyo
 pH Metre (2 Adet)
 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
 Mikrodalgalı Ekstraksiyon Cihazı
 Ultrahomojenizatör
 Mikroskop – Fotoğraf Makinası
 Analitik Terazi
 Hassas Terazi

 İnkübatör
 Buzdolabı
 Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi
 Olfaktori Dedektör
 Termal Desorpsiyon Ünitesi
 Hava Pompası
 Peristaltik Pompa
 Elektroforez
 Orbital Çalkalayıcı
 Otoklav
 El Refraktometresi
 Viskozimetre
 Klima

Temel İşlemler Laboratuvarı
 Plakalı Isı Değiştirici
 Su Banyosu
 pH Metre
 Türbidimetre
 Vorteks
 Spektrofotometre
 Hassas Terazi
 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
 Derin Dondurucu (-18)
 Buzdolabı
 Öğütücü
 Ceketli Isıtıcı (2 Adet)
 Etüv
 İnkübatör
 UV Sterilizasyon
 Dijital Refraktometre
 Hidrolik Üzüm Presi
 Mekanik Üzüm Presi
 Ebülyometre
 Dijital Termometre
 Mantar Kapama Makinesi
 Klima

Duyusal Analiz Laboratuvarı
 Bireysel Değerlendirme Kabinleri
 Peynir Yapım Kiti
 Fırın
 Su Isıtıcı
 Elektrikli Ocak
 Mikrodalga Fırın
 Portakal Sıkacağı (2 adet)
 Dondurma Makinesi (2 adet)
 Homojenizatör
 Hamur Makinesi

 El Blender Seti
 Derin Dondurucu (-18)
 Buzdolabı (2 adet)

Gıda Kimyası Laboratuvarı
 Kjeldahl Yakma Ünitesi
 Spektrofotometre
 Rotary Evaporatör
 Saf Su Cihazı
 Etüv
 Bulaşık Makinası
 Derin Dondurucu (2 Adet)
 Buzdolabı
 Klima

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 Biyogüvenlik Kabini
 Soğutmalı İnkübatör (3 Adet)
 İnkübatör (2 Adet)
 Vakumlu Etüv
 Etüv (2 Adet)
 Buzdolabı (3 Adet)
 Su Banyosu
 Stomacher Cihazı
 pH Metre
 Mikrodalga Fırın
 Mikroplak Okuyucu
 Otoklav (3 Adet)
 Saf Su Cihazı
 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (2 Adet)
 Terazi
 Mikroskop (4 Adet)
 Klima

Enstrümantal Analiz Laboratuvarı
 HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi)
 Spektrofotometre
 Hassas Terazi
 pH Metre
 Çeker Ocak
 Polarize ışık mikrsokobu
 Tekstür Cihazı
 Klima

 Vakum manifolt

Hububat ve Bakliyat Araştırma Laboratuvarı
 Mikro Visko Amilograf
 Etüv
 Öğütücü

 Soxhlet

 Yıkamalı elek sistemi

 Çeker Ocak
 İnfrared ürün işleme kabini (2 Adet)
 Çeltik Randıman Makinesi
 Evaporatör
 Hızlı Nem Ölçer
 Terazi
 Tabut tip çalkalıyıcılı inkübatör
 Klima

 Ribbon mikser

 Ultra saf su cihazı

 soğuk pres yağ makinası

 un değirmeni

 Derin dondurucu, buzdolabı

 Mikrodalga fırın

 Çalkalayıcılı su banyosu

 santrifüj

 ultrases cihazı

 infrared kamera

 sıcak havalı gıda kurutucusu

Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Laboratuvarı
 pH Metre (2 adet)
 Isıtmalı Manyetik Kaıştırıcı (2 Adet)
 İnkübatör
 Soğutmalı İnkübatör
 Analitik Terazi
 Hassas Terazi
 Su Banyosu
 Refraktometre (Abbe)
 Dijital Refraktometre
 Çeker Ocak
 Biyolojik Güvenlik Kabini
 UV-VIS Spektrofotometre
 Yakın Ve Orta Kızılötesi Spektrofotometre (FT-IR)
 Elektronik Pipet (2 Adet)
 Mikrodalga Fırın
 Etüv (2 Adet)
 Derin Dondurucu
 Buzdolabı (2 Adet)
 Klima

Yağ Teknolojisi Laboratuvarı
 Vortex
 Hassas Terazi
 pH Metre
 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
 Soxhlet Ekstraktör
 GC (Gaz Kromotografisi)
 Rotary Evaparatör
 Saf Su Cihazı
 Öğütücü
 Mikrodalga Fırın
 Klima

Gıda Biyokimyası Laboratuvarı
 Vortex
 Hassas Terazi
 pH Metre
 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (2)
 Öğütücü
 Santrifüj

 Etüv
 Blender
 Su Banyosu
 İnkübatör
 Reometre
 Soğuk Pres Makinesi
 Renk Ölçer
 DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetre)
 Klima

Ambalaj Laboratuvarı
 pH Metre
 Tekstür Cihazı
 Renk Ölçer
 Su Aktivitesi Ölçer
 Gaz Analiz Cihazı
 Dijital Refraktometre
 Analitik Terazi
 Blender
 Manyetik Karıştırıcı
 Katı Meyve Sıkacağı
 Ozon Jeneratörü (2 Adet)
 Ultrases Cihazı
 Modifiye Atmosfer Paketleme Cihazı
 Vorteks
 Ultrasonik Banyo
 Fotoğraf Makinası
 Saf Su Cihazı
 Çeker Ocak
 Buzdolabı (2 Adet)
 Klima