Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Stratejik Plan

-

Ekler

Gida muh 2021_2025 stratejik eylem planı.pdf
Gıda Muh Stratejik Plan Performans Göstergeleri 2021.pdf
Gıda Muh Stratejik Plan Performans Degerlendirme Raporu 2021.pdf
Gıda Mühendisliği Bölümü 2018_2022 Stratejik Planı.pdf