Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Öz Değerlendirme Raporu

Ekler:

Ekler

MÜDEK Tarafından Hazırlanan Öz Değerlendirme Rapor Örneği.doc
Öz Değerlendirme Raporu için Kullanabilecek Veriler.docx