Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Öz Değerlendirme Raporu

Ekler:

Ekler

Doktora Öz Değerlendirme Raporu 2019.pdf
Dr 2020 özdeğerlendirme raporu.pdf
Gıda Müh ABD (dr) ODR 2021.pdf
Gıda Müh ABD Tezli YL ODR 2021.pdf
Lisans 2020 özdeğerlendirme raporu.pdf
Lisans Öz Değerlendirme Raporu 2019.pdf
Ozdegerlendirme raporu 2021.pdf
YL 2020 özdeğerlendirme raporu.pdf
Yüksek Lisans Öz Değerlendirme Raporu 2019.pdf