Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Oryantasyon

.

Ekler

Gida Muh Bol Oryantasyon 2019.pdf
Gida Muh Bol Oryantasyon 2021.pdf
Gida Muh BolOryantasyon 2020.pdf