Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Ödül ve Patentler

.

Ekler

Gida Muh Bol Oduller.pdf
Gida Muh Bol Patentler.pdf