Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Kalite & Akreditasyon Komisyonu

Kalite & Akreditasyon Komisyonu

Başkan: Dr.Öğr. Üyesi Mustafa ÖĞÜTÇÜ
Üyeler: Arş. Gör. Dr. Hüseyin AYVAZ
Arş. Gör. Selçuk OK
Arş. Gör. Dr. Nihat YAVUZ