Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Kalite & Akreditasyon Komisyonu

Kalite & Akreditasyon Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Mustafa ÖĞÜTCÜ
Üyeler: Doç. Dr. Hüseyin AYVAZ

Dr. Öğr. Üyesi Nihat YAVUZ
Arş. Gör. Selçuk OK