Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

İç Değerlendirme Raporları

-

Ekler

İc Deg. Raporu 2018.pdf
İc Deg. Raporu 2019.pdf
İc Deg. Raporu 2020.pdf