Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Dış Paydaşlarla İlişkiler

Ekler

Mezun Memnuniyet Anketi.docx
Staj Yeri İsveren Memnuniyet Anketi.docx
Yeni Mezun Memnuniyet Anketi.docx