Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Faaliyet Raporları

.

Ekler

2020 yılı Gıda Mühendisligi Faaliyet Raporu.pdf
Gıda Müh Faaliyet Raporu 2021.pdf