Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Akademik Performans

.

Ekler

2020 yili Gıda Muh Bol Akademik Performans Deg Rap.pdf
Gıda Müh 2021_2025 Akademik Performans Gostergeleri.pdf
Gıda Muh Akademik Performans Deg Raporu 2021.pdf
Gıda Muh Bol 2018-2022 Performans Gostergeleri 05112021.pdf