Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Staj Evrak-Form

Staj öncesinde ve sonrasında doldurulması gereken formlar ekte sunulmuştur. 

Staj başvurusu sırasında doldurulması gereken evraklar EK.1, EK.2, EK.3, ve EK.4 olarak sunulmuştur. EK.4 staj sırasında ücret alacaklar tarafından iki nüsha halinde doldurucalacak olup, bir nüsha staj yapılan yere bir nüsha da bölüme verilecektir. 

Staj Defteri'nin En Güncel Hali Ektedir. Staj Defteri'nin yanında, stajın bitiminden sonra Staj Yeri Isveren Memnuniyet Anketi de (Ekler'de Mevcut) Firma Yetkilisi tarafından doldurulacak ve Gizli Evrak ile beraber zarfın içine konulacaktır. Diğer Öğrenci Staj Memnuniyet Anketi ise öğrenci tarafından doldurulacak ve Staj Defteri'ne eklenecektir.

Staj evraklarında yer alan bilgiler (tarih, dönem vs.) stajın yapıldığı zamana göre güncellenmelidir. 

STAJ İLE İLGİLİ KONULAR STAJ KOMİSYONU ÜYELERİNE DANIŞILMALIDIR

Ekler

39-ogrenci-staj-memnuniyet-anketi.docx
63-38-en-guncel-staj-defteri.doc
??yeri Yetkilisi Memnuniyet Anketi .docx
EK.1.doc
EK.2.docx
EK.3.doc
EK.4.docx
Staj Başarı Belgesi.docx