Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

4. Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2019) kapsamında gerçekleştirilen öğrenci paneli

10-12 Ekim tarihleri arasında 4. Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2019) kapsamında eğitim ve mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluşan bir öğrenci paneli gerçekleştirilmiştir.

Yükseköğretim öğrencilerinin profilini ve ihtiyaçlarını ve yükseköğretim kurumlarının öğrencilere verdikleri tepkileri anlamak, bazı temel konuların incelenmesi  amacıyla eğitim fakültesinde gerçekleştirilen bu panelde öğrencilerin farklı özellikleri ve beklentileri ile bu özellik ve beklentilerin yükseköğretim bağlamında getirdiği fırsatları ve zorlukları anlamaya yönelik ve bu temelde göz önünde bulundurulması gereken konular tartışılmıştır.

Yüksek lisans öğrencimiz Tuğçe ELMAS akademik destek, mentörlük ve kariyer planlama konularına değinerek, kendi yüksek lisans deneyimlerinden bahsettiği bir sunum yapmıştır.