Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Tek Ders Sınavları Hakkında (Önemli)

.

Tek ders sınavları 6 -7 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Başvuru formu dekanlık sayfasında (formlarda) yer almaktadır. 

Bu formun imzalanıp taratılarak bölüm sekreterliğine 3 Ağustos 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.