Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Stajlarla İlgili Önemli Duyuru

.

1. Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz kendi istek ve beyanları doğrultusunda bu yaz staj
yapabilirler. Bununla birlikte, Covid-19 salgını nedeniyle staj yapmak istemeyen mezuniyet
aşamasındaki öğrencilerimiz, yapması gereken zorunlu yaz stajları yerine bölüm tarafından
uzaktan dijital olarak verilecek ödev veya proje ile stajlarını tamamlayabileceklerdir. Bu durumda
olan öğrenciler durumlarını Bölüm Başkanlığına dilekçe ile bildirmelidirler.


2. Ara sınıflarda olan öğrencilerimiz ise kendi istek ve beyanları doğrultusunda yaz dönemi stajlarını
yapabilirler, ancak ileri bir tarihe ertelemeleri önerilmektedir.