Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet İçin Yapılacak İşlemler

.

.

Ekler

DUYURU Mezuniyet İçin yapılması gereken işlemler 2019.docx