Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Koronavirüs Koruma ve Kontrol Önlemleri

Çin'de görülen Koronavirüs hastalığı sebebiyle koruma ve kontrol önlemlerinin alınması hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında gönderilen yazı aşağıda sunulmuştur.