Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Ders Uygulamalarıyla İlgili Duyuru (Yaz Dönemi)

.

Yaz döneminde 3 hafta boyunca yapılacak olan ders uygulamaları, ilgili dersin teorik kısmı için derslerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından Microsoft Teams'de oluşturulan sınıflar üzerinden sürdürülecektir.