Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Acknowledgement For Program Donation to "Pipe Flow Software" Company / Pipe Flow Software Firmasının Program Bağışı İçin Teşekkür

.

ACKNOWLEDGEMENT

 Pipe Flow Software (www.pipeflow.com) has donated several licenses for its premier Pipe Flow Expert Software program to allow our engineering students to complete pipe system designs for different food processing lines for their course “Design” projects. The Pipe Flow Expert Software will allow the students to calculate flow rates, pressure drops and pumping requirements in order to check results against their own piping calculations.’ We would like to thank to the firm for this kind donation.

 

TEŞEKKÜR

Pipe Flow Software (www.pipeflow.com) firması “Tasarım” dersi kapsamında farklı gıda işleme hatlarında boru sistemleri tasarımlarını yapabilmelerine yardımcı olacak ve ayrıca, öğrencilerimizin tasarlayacakları sistemler içerisindeki akışkanların akış debilerinin, basınç düşmelerinin ve pompa işlemi gereksinimleri gibi değişik parametrelerin hesaplanmasına olanak sağlayan Pipe Flow Expert Software programının muhtelif Prömiyer lisanslarını fakültemize bağışlamıştır. Bu bağışından dolayı firmaya teşekkür ederiz.