Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Akademik Kadro

 UNVAN  ADI SOYADI  GÖREVİ  DAHİLİ NO  E-MAİL
Prof. Dr. Cengiz CANER   2199 ccanercomu.edu.tr
Prof. Dr. Emin YILMAZ     2170 eyilmazcomu.edu.tr
Prof. Dr. Yonca YÜCEER Bölüm Başkanı 2272 yoncayuceercomu.edu.tr
Prof. Dr. Ayşegül KIRCA TOKLUCU

Bölüm Başkan Yard.

Staj Komisyonu Başkanı

2258 aysegulkircacomu.edu.tr
Prof. Dr. Barış TUNCEL   1903 baristuncelcomu.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Seçkin ADAY

Bologna Koordinatörü

Danışman (2018 Girişliler)

2607 mseckinadaycomu.edu.tr
Doç. Dr. Nükhet Nilüfer ZORBA Danışman (2019 Girişliler) 2260 dnukhetcomu.edu.tr
Doç. Dr. Hüseyin AYVAZ

Erasmus Koordinatörü

Danışman (2017 Girişliler)

2261 huseyinayvazcomu.edu.tr
Doç. Dr. Çiğdem UYSAL PALA Farabi Koordinatörü 2349 cigdemuysalcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Murat ZORBA   2259 murat_zorbayahoo.co.uk
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖĞÜTÇÜ Bölüm Başkan Yard. 2849 mogutcucomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Esma Eser   2263 esmaesercomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YAVUZ Danışman (2020 Girişliler)  2202 nyavuzcomu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Rıza TEMİZKAN   2987 rtemizkancomu.edu.tr
Arş. Gör. Murat BERBER Staj Komisyonu Üyesi 2608 muratberbercomu.edu.tr
Arş. Gör. Selçuk OK Staj Komisyonu Üyesi 2205 selcukokcomu.edu.tr
Arş. Gör. Fatma KORKMAZ (ÖYP) Staj Komisyonu Üyesi 2273 fyilmazcomu.edu.tr
Arş. Gör. N. Merve ÇELEBİ UZKUÇ Staj Komisyonu Üyesi  2671 celebiuzkuccomu.edu.tr
İdari / 
Sekreter
Hacer ERGÜN   2169 hacerguncomu.edu.tr