Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Akademik Kadro

 UNVAN  ADI SOYADI  GÖREVİ  DAHİLİ NO  E-MAİL
Prof. Dr. Cengiz CANER   20055 ccanercomu.edu.tr
Prof. Dr. Emin YILMAZ     20054 eyilmazcomu.edu.tr
Prof. Dr. Yonca YÜCEER Bölüm Başkanı 20051 yoncayuceercomu.edu.tr
Prof. Dr. Ayşegül KIRCA TOKLUCU

Bölüm Başkan Yard.

Staj Komisyonu Başkanı

20061 aysegulkircacomu.edu.tr
Prof. Dr. Barış TUNCEL   21903 baristuncelcomu.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Seçkin ADAY

Bologna Koordinatörü

Danışman (2018 Girişliler)

20052 mseckinadaycomu.edu.tr
Doç. Dr. Nükhet Nilüfer ZORBA Danışman (2019 Girişliler) 20053 dnukhetcomu.edu.tr
Doç. Dr. Hüseyin AYVAZ

Erasmus Koordinatörü

Danışman (2017 Girişliler)

20062 huseyinayvazcomu.edu.tr
Doç. Dr. Çiğdem UYSAL PALA Farabi Koordinatörü 20027 cigdemuysalcomu.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa ÖĞÜTÇÜ Bölüm Başkan Yard. 20048 mogutcucomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Murat ZORBA   20056 murat_zorbayahoo.co.uk
Dr. Öğr. Üyesi Esma Eser   20107 esmaesercomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YAVUZ Danışman (2020 Girişliler)  20063 nyavuzcomu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Rıza TEMİZKAN   20058 rtemizkancomu.edu.tr
Arş. Gör. Murat BERBER Staj Komisyonu Üyesi 20064 muratberbercomu.edu.tr
Arş. Gör. Selçuk OK Staj Komisyonu Üyesi 20060 selcukokcomu.edu.tr
Arş. Gör. Fatma KORKMAZ (ÖYP) Staj Komisyonu Üyesi 20026 fyilmazcomu.edu.tr
Arş. Gör. N. Merve ÇELEBİ UZKUÇ Staj Komisyonu Üyesi  20065 celebiuzkuccomu.edu.tr
Arş. Gör.  Burcu Kaya   20065 burcu.kayacomu.edu.tr
İdari / 
Sekreter
Hacer ERGÜN   20057 hacerguncomu.edu.tr