Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Kalite Güvence Komisyonu

Gıda Mühendisliği Bölümü Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Başkan: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖĞÜTÇÜ

Üye: Arş. Gör. Dr. Hüseyin AYVAZ 

Üye: Arş. Gör. Murat BERBER (Web Sayfası Üzerindeki Çalışmalar)